Shift

Shift

מערכת ניהול היסעים. תוכנת webapp שיתופית לחברות היסעים | עסקים | מוסדות למערך הנסיעות היומיות, מזדמנות וניהול צי הרכבים בחברה.
עיצוב לוגו, עיצוב אפליקציה, עיצוב תוכנה וחומרים שיווקיים.