Ronly

Ronly

רונלי טכנולוגיות מתמחה באספקת חומרים וציוד בתחומי הרפואה, מדעי החיים, פארמה, תעשייה, ביולוגיה, קרקע ומים. עשינו עבורם מיתוג כולל – לוגו, שפה גרפית, עיצוב חומרים שיווקיים ואתר תדמית.