מרום גולן

קיבוץ מרום גולן

הצרכניה בקיבוץ מרום גולן. עיצוב לוגו וסדרת מודעות לעיתונות.
בנוסף, מיתוג תואם ל״חדר האוכל״ הנמצא גם הוא בקיבוץ.
עיצוב ברושור מידע.