מאיה יונתן

מאיה יונתן
פריטים מעוצבים

סדנאות סריגה ומוצרים סרוגים.
מיתוג כולל – עיצוב לוגו, שפה גרפית, חומרים שיווקיים.