ויטה פרי הגליל

ויטה פרי הגליל

עיצוב מחודש לסדרת העגבניות עם תוספות עבור ויטה פרי הגליל.