הסוכנות היהודית – שותפות ביחד

הסוכנות היהודית – שותפות ביחד

מיתוג אירוע 20 שנה לפרוייקט שותפות ביחד.
מודעה לעיתון, הזמנה וחומרים נוספים.